درباره ما

دکتر روح اله میرزا آقاسی

دکترای تخصصی مشاوره، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مؤلف برتر جشنواره روانشناسی رشد، مشاور و کارشناس مسائل خانواده، مدیر مؤسسه کلبه مهر پایدار

کلبه مهر پایدار

اینجا می خواهیم رشد کنیم، بیاموزیم، تغییر کنیم و مهر و آرامشی پایدار را در خودمان بسازیم. کلبه مهر پایدار، فضایی است که در تجربه ها و راههای نو، قرار است سهیم باشیم. فردی و گروهی، بالغ شویم، ذهنیت هایمان را غربال کنیم و برای زندگی آرام و پویا از خودمان شروع کنیم. اینجا کلبه رشد و انس ماست.

خدمات کلبه مهر پایدار

برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری و آنلاین

ارائه آموزشهای غیرحضوری در قالب بسته های آموزشی با موضوعات توسعه فردی و راهبری سازمانی

مشاوره حضوری و تلفنی در حوزه های مختلف فردی، زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج و راهبری سازمانی