کلبه مهر پایدار

کلبه مهر پایدار

شماره ثبت:49505

سبد خرید0

سبد خرید شما خالی است.

دکتر روح الله میرزا آقاسی

دکترای تخصصی مشاوره

رواندرمانگر پویشی  (ISDTP)

ارتباط مؤثر

تمتیاز ثبت شده :
5/5

رشد تنها دلیل بودن ماست

ارتباط مؤثر
در این بخش به موضوع ارتباط می پردازیم.
بسیاری از ما فکر می کنیم داشتن یک ارتباط خوب و کارامد نیازمند یادگرفتن مهارت های گوناگون است, و این مهارت ها هستند که میتوانند سطح روابط ما را ارتقا ببخشند.
یکی از نکاتی که در این میان نادیده گرفته می شود اینست که این مهارت ها ما را به چه سمتی سوق خواهند داد؟
آیا صرفا آموختن یک سری رفتارهای ویژه می تواند بعنوان ارتباط خوب داشتن معنا شود؟
یکی از ضرورت های برقراری ارتباط مؤثر, نداشتن نقاب در رفتارهای ماست.
نمونه رفتارهای اصیل و بی نقاب را میتوان در ذات کودکان دید, آنجا که آزادانه خوشحالی, غم, و احساسات خود را نشان میدهند.
یک ارتباط خوب تنها در بستر صداقت و صراحت رفتارهای ما میتواند شکل بگیرد. البته قطعا این صداقت باید تعریف و معرفی شود, اما با داشتن تقاب رفتارهای ما به مرور از شکل مؤثر خود خارج خواهند شد.
اینکه ما تلاش کنیم تا فقط انجام دهنده مهارت ها و یا رفتارهای آموخته شده باشیم, کمک پایداری به سطح روابط ما نخواهد کرد, ما نیاز داریم به صورت درونی و حقیقی بدنبال رفتارهای اصیل باشیم.
در یکی دیگر از بخشهای همین مجموعه آموزش ها ودر مورد رفتار اصیل صحبت کردیم که میتواند مکمل موضوع ارتباط مؤثر باشد.

نظرات کاربران