کلبه مهر پایدار

کلبه مهر پایدار

شماره ثبت:49505

سبد خرید0

سبد خرید شما خالی است.

دکتر روح الله میرزا آقاسی

دکترای تخصصی مشاوره

رواندرمانگر پویشی  (ISDTP)

رفتار اصیل

تمتیاز ثبت شده :
5/5

رشد تنها دلیل بودن ماست

رفتار اصیل
گاهی ما برای کنترل کردن شرایط و افراد چه در خانواده و چه در محیط کار, تلاش می کنیم با قرار دادن شاخص ها و قوانینی از دیگزان بخواهیم به طرز معینی رفتار کنند . این نوع رفتارها که صرفا بخاطر تامین شدن نیازهای ما انجام می شود, رفتار غیر اصیل نام دارد.
رفتار غیر اصیل در افراد نهادینه نمی شود و تنها از جنبه ترس و یا حفظ منافع صورت می گیرد و لذا به محض تغییر شرایط و یا شخص کنترل کننده, افراد انجام آن کار را رها می کنند زیرا برای انجام آن هیچ انگیزه درونی نداشته اند.
اگر ما بتوانیم با ایجاد ظرفیت درونی در خودمان بستر انجام رفتارهای اصیل را در محیط کار و یا خانواده فراهم نماییم, قدم بزرگی در زمینه تربیت و ثبات رفتار را خلق کرده ایم.
این مهم تنها در سایه آموزش و تلاش خودمان اتفاق خواهد افتاد و نه در بستر حاکمیت زور و فشارهای خارجی.
بعنوان مثال بسیاری از ما شاهد بوده ایم که برخی والدین برای اینکه فرزندان شان از قوانین آنها و خواسته های شان پیروی کنند, الزاماتی را قرار می دهند و به اصطلاح فضای شرطی سازی پیش می آید.
اگر فلان کار را انجام بدهی, من هم برای تو فلات چیز را میخرم.
این بستر همان ایجاد رفتارهای غیراصیل در افراد است, لذا می بینیم سالها والدین به سبب ظاهر مطیع فرزند خوشحالند اما غافلند که این شرایط ناپایدار خواهد بود.

نظرات کاربران