کلبه مهر پایدار

کلبه مهر پایدار

شماره ثبت:49505

سبد خرید0

سبد خرید شما خالی است.

دکتر روح الله میرزا آقاسی

دکترای تخصصی مشاوره

رواندرمانگر پویشی  (ISDTP)

نقش خانواده در بهداشت روانی فرزندان۲

تمتیاز ثبت شده :
5/5

رشد تنها دلیل بودن ماست

در برنامه به خانه بر می گردیم،به موضوع جالبی اشاره می شود.اینکه هر اندازه عمق رابطه و  عشق و علاقه ی زن و شوهر بیشتر باشد, احساس امنیت فرزندان در خانواده بیشتر می شود که این یکی از اساسی ترین نیازهای انسان می باشد.و ریشه ی بسیاری از اضطرابهای فرد که تا بزرگسالی نیز همراهش می باشد و او را دچار اختلالات روانی می کند؛ همین موضوع است.
در برنامه ی به خانه بر می گردیم موضوع نقش خانواده در بهداشت روانی فرزندان۲ ، توسط اقای دکتر میرزا آقاسی به این مسئله پرداخته شده است.
گاهی ما انتظار داریم با وجود رابطه ی نه چندان گرم با همسرمان همچنان فرزندانی سالم داشته باشیم. که این انتظاری بیجاییست.
فرزندان همواره در خانواده پدر و مادر را مانند کاپیتانی می دانند که قرار است آنها را در کشتی به سلامت به سرمنزل مقصود برسانند با وجود اختلاف بین آنها احساس ترس و اضطراب بر آنها چیره می شود و نگران از آینده ، و اینکه چه خواهد شد، به زندگی ادامه خواهند داد.
گاهی والدین با کنایه ها و صحبت هایشان فرزندان بی گناه را نیز وارد بازی و دنیای خودشان می کنند که کودک از کودکی به بزرگسالی وارد می شود ، دنیای کودک خالی از فضای شاد و کودکی می شود و همواره نگران رابطه ی والدین خود می باشد و در ذهن خود به کنترل آنها می پردازد که همواره این ترس و نگرانی را با خود حمل می کند.

نظرات کاربران