کلبه مهر پایدار

کلبه مهر پایدار

شماره ثبت:49505

سبد خرید0

سبد خرید شما خالی است.

دکتر روح الله میرزا آقاسی

دکترای تخصصی مشاوره

رواندرمانگر پویشی  (ISDTP)

گوش دادن فعال ۲

تمتیاز ثبت شده :
5/5

رشد تنها دلیل بودن ماست

گوش دادن فعال « ۲ »
در ادامه ی گوش دادن فعال «۱» مطرح شده است.
گوش دادن  موثر در واقع به روابط موثر می انجامد . گوش کردن هنریست که هرکسی ندارد.
شنیدن با گوش کردن فرق دارد. گوش کردن درست،  وقتی اتفاق می افتد که ما به تحلیل و توصیه دیگران نپردازیم.
یکی از اشتباهات رایج ماهنگام گوش دادن به صحبت دیگران این است که همزمان به پاسخی که می خواهیم بدهیم ،فکر می کنیم.
موضوع گوش دادن فعال  در زمینه ی اختلافات زوجین نیز مطرح شده است. چه بسا با آموزش درست گوش دادن و تفاوت های زن و مرد در نحوه ی گوش دادن و شنیده شدن ، بسیاری از سوء تفاهمات پیش نخواهد آمد.
گاهی افراد با حرف زدن و خوب شنیده شدن ، خودشان پی به مسائلی می برند که شاید سالها در آنها ریشه دوانده است .
یکی از مهمترین کاری که یک روان درمانگر انجام می دهد گوش دادن فعال  است . و شاید گاهی این مسئله در ابتدای امر برای مراجعه کننده و یا اطرافیانش که عجله دارند آنچه راکه می خواهند برای حل مشکلشان  پیش ببرند ، جای سوال  باشد .
در زمینه گوش دادن فعال ،کتابهای مفیدی وجود دارد که یکی از آنها کتاب هنر گمشده ی شنیدن ، نوشته ی  دکتر مایکل پی. نیکولز که آقای دکتر میرزا آقاسی آن را  با توجه به تجربیات سالها مشاوره ، بصورت بومی سازی شده و نزدیک به ساختار فرهنگ و اجتماع مان، تألیف نموده اند.

نظرات کاربران