برچسب: نیروی درون

قدرت حال ، نشان می دهد در حال زیستن چقدر زیباست

قدرت حال نام کتابی نوشته اکهارت تول است. «در حال زندگی کن!» این تمام چیزی است که او سعی دارد آن را به ما بیاموزد. حتما بارها در زندگی برای‌تان پیش آمده‌است که اسیر افکارتان شده‌اید و نتوانسته‌اید از لحظاتی که بر شما گذشته‌اند لذت ببرید و استفاده کنید. شاید بسیار پیش آمده باشد که […]