دکتر میرزا آقاسی

دکتر روح الله میرزا آقاسی

دکترای تخصصی مشاوره

رواندرمانگر پویشی (ISDTP)​

برچسب: کلیپ آموزشی

دو راهی انتخاب برای همه ی ما پیش آمده که در دو راهی انتخاب قرار گرفته باشیم .