کلبه مهر پایدار

کلبه مهر پایدار

شماره ثبت:49505

سبد خرید0

سبد خرید شما خالی است.

دکتر روح الله میرزا آقاسی

دکترای تخصصی مشاوره

رواندرمانگر پویشی  (ISDTP)

مقاله : فرزند پروری از درون به برون

کتاب فرزندپروری از درون به برون اثری خواندنی و مفید از دانیل سیگل و مری هارتسل است.

کتابی جذاب که به شما کمک می‌کند تا در مراحل مختلف پرورش فرزند، از روش‌های درست تربیتی بهره ببرید.

اگر در کنار فرزندتان قرار بگیرید، ممکن است حس کنید مانند مربی او هستید و باید چیزهای بسیاری به او بیاموزید.

از طرف دیگر، فرزندان هم می‌توانند نقش مربی را برای ما اجرا کنند.

در حقیقت هر کدام از تجربیات ما می‌تواند به شکلی مفید و موثر ما را در مسیر یادگیری قرار دهد.

و یک گام ما را در پرورش فرزندانی سالم‌ کمک کند. 

کتاب فرزندپروری از درون به برون اثری خواندنی و مفید از دانیل سیگل و مری هارتسل است.

کتابی جذاب که به شما کمک می‌کند تا در مراحل مختلف پرورش فرزند، از روش‌های درست تربیتی بهره ببرید.

اگر در کنار فرزندتان قرار بگیرید، ممکن است حس کنید مانند مربی او هستید و باید چیزهای بسیاری به او بیاموزید.

از طرف دیگر، فرزندان هم می‌توانند نقش مربی را برای ما اجرا کنند.

در حقیقت هر کدام از تجربیات ما می‌تواند به شکلی مفید و موثر ما را در مسیر یادگیری قرار دهد.

و یک گام ما را در پرورش فرزندانی سالم‌ کمک کند. 

کتاب فرزندپروری از درون به برون اثری خواندنی و مفید از دانیل سیگل و مری هارتسل است.

کتابی جذاب که به شما کمک می‌کند تا در مراحل مختلف پرورش فرزند، از روش‌های درست تربیتی بهره ببرید.

اگر در کنار فرزندتان قرار بگیرید، ممکن است حس کنید مانند مربی او هستید و باید چیزهای بسیاری به او بیاموزید.

از طرف دیگر، فرزندان هم می‌توانند نقش مربی را برای ما اجرا کنند.

در حقیقت هر کدام از تجربیات ما می‌تواند به شکلی مفید و موثر ما را در مسیر یادگیری قرار دهد.

و یک گام ما را در پرورش فرزندانی سالم‌ کمک کند. 

فداکاری یا سرکوب خود

مدال طلا

دست به سینه نشسته بود جلوم. از اون دست ژستهایی که:” من اینجام که هر چی میگم شما تایید کنی.” لبخند زنان نشستم: ” خوش

مشاهده
گاه تکبر نشان از ضعف های پنهان ماست

تکبر

«تکبر» داستانی دیگر از اتاق درمانگر چند سالی میشد که در کارگاههایم شرکت میکرد. برام جالب بود که در طی این چند سال، هنوز هم

مشاهده
اسب حیوان نجیبی است

اسب حیوان نجیبی است

فیلم اسب حیوان نجیبی است ، درباره یک مجرم فراری است که به مدت ۲۴ ساعت از زندان مرخصی گرفته و با پوشیدن لباس یک

مشاهده