مقاله : هفت عادت مردمان مؤثر

هفت عادت مردمان مؤثر، نام یکی از معروف‌ترین و محبوب‌ترین کتابهای روانشناسی شخصیت، نوشتۀ استفان کاوی است.

او در مقدمۀ کتاب می‌گوید که طبیعتْ قوانین خاص خودش را در کمک به مردمان موفق دارد.

برای دستیابی به موفقیت باید عادات مختلفی را درپیش گرفت.

البته این قوانین را او کشف نکرده است بلکه او با مشاهدۀ صِرف توانسته‌است این عادات را از دل طبیعت بیرون بکشد.

او در کتاب هفت عادت مردمان مؤثر،چند قاعدۀ کلی برای موفقیت را به شما می‌آموزد.

این هفت قانون در هفت عبارت زیر خلاصه می‌شوند:

عامل بودن، شروع از پایان در ذهن، نخست به اولین‌ها پرداختن، برنده ـ برنده اندیشیدن، اول فهمیدن و سپس فهماندن، هم‌افزایی یا سینِرژی، تیزکردن اره یا پیشرفت مستمر و فرایندهای پیشرفت.

چندان مفهوم نبود؟! حق دارید.

باید کتاب هفت عادت مردمان مؤثر را بخوانید تا بفهمید هرکدام از این قوانین بیانگر چه چیزی هستند.

پس تا دیر نشده و هنوز برای فهم این عبارات کنجکاو هستید، دست بجنبانید و کتاب را بخوانید.

فداکاری یا سرکوب خود

مدال طلا

دست به سینه نشسته بود جلوم. از اون دست ژستهایی که:” من اینجام که هر چی میگم شما تایید کنی.” لبخند زنان نشستم: ” خوش

مشاهده
گاه تکبر نشان از ضعف های پنهان ماست

تکبر

«تکبر» داستانی دیگر از اتاق درمانگر چند سالی میشد که در کارگاههایم شرکت میکرد. برام جالب بود که در طی این چند سال، هنوز هم

مشاهده
اسب حیوان نجیبی است

اسب حیوان نجیبی است

فیلم اسب حیوان نجیبی است ، درباره یک مجرم فراری است که به مدت ۲۴ ساعت از زندان مرخصی گرفته و با پوشیدن لباس یک

مشاهده