دکتر میرزا آقاسی

دکتر روح الله میرزا آقاسی

دکترای تخصصی مشاوره

رواندرمانگر پویشی (ISDTP)​

ماه: آذر ۱۴۰۰

از همون جلسات اول مشاوره متوجه شدم ، فداکاری یا سرکوب  خود برای اون فرقی نمیکرد.  با تاکید از کارش دفاع میکرد:”  مادر بودن صرف و فدا کردن خودش برای بچه هاش و اینکه مادر خوب مادریه که ازهمه چیزش به خاطر بچه هاش بگذره و از اینکه به عکس خیلی از  زنان اجتماع، به […]

دوست داشتن خود ، ریشه ی تمام دوست داشتنها و انگیزه برای زندگی است. انیمیشن مفهومی فاتح(overcomer) ،نشان می دهد که دوست داشتن خود ، و در آغوش گرفتن خود ، با تمام خصوصیات و کمبودها یی که داریم ، شوق زندگی به ما می دهد . کودکان ، با خاطرات و اتفاقات پیرامون خود […]