شناور (float)

 شناور (float) انیمیشن  شناور (float)،داستان پسر بچه ای که میتواند در هوا معلق شود و به پرواز در آید .پدر بطور اتفاقی به قابلیت شناور  (float) شدن پسرش پی میبرد .واکنشهای مختلف پدر و اطرافیان کودک قابل تامل است.پدر در نهایت این ویژگی فرزندش را می پذیرد و بدون توجه به قضاوتها و پیش داوریهای […]

سرویس دهنده

سرویس دهنده نام غیررسمی انیمیشن BAO است.یک زن ، که شوهرش مشغول کار است، یک Baozi می سازد که زنده می شود.او خپل کوچک خمیری را مانند یک بچه پرورش می دهد و به وی غذا می خوراند.با وجود حمایت مادرش در نهایت کودک آرزوی بازی کردن با دیگر بچه ها را دارد.همانطور که پسرش […]