دکتر میرزا آقاسی

دکتر روح الله میرزا آقاسی

دکترای تخصصی مشاوره

رواندرمانگر پویشی (ISDTP)​

دسته: دل آسا

باران بهار، قطعه ای از مجموعه صوت های آرامش بخش دل آسا