راز همسران شاد

کتاب راز همسران شاد، چگونه یک رابطه ماندگار و رضایت‌بخش داشته باشیم نوشتۀ هارویل هندریکس و هلن هانت، به شما آموزش می‌دهد چگونه و با چه راهبردهایی می‌توانید از مسیر سخت و دشوار کشمکش قدرت عبور کنید و به آرامش و امنیت برسید. در جامعۀ امروز اتفاقات ناگوار فراوانی رخ می‌دهد. آزادی افسار گسیخته‌ای برای به رگبار بستن دیگران با کلمات غضبناک […]