سبد خرید0

سبد خرید شما خالی است.

دوست داشتن خود
مقاله : فاتح(overcomer)
دوست داشتن خود ، ریشه ی تمام دوست داشتنها و انگیزه برای زندگی است.

انیمیشن مفهومی فاتح(overcomer) ،نشان می دهد که دوست داشتن خود ، و در آغوش گرفتن

خود ، با تمام خصوصیات و کمبودها یی که داریم ، شوق زندگی به ما می دهد .

کودکان ، با خاطرات و اتفاقات پیرامون خود به ذهنیتی در مورد خود می رسند که گاهی درست و

گاهی غلط می باشد .  و با همان ذهنیت همواره خود را قضاوت کرده و با آن دیدگاه با جهان پیرامون

خود برخورد می کنند . گاهی یک برخورد از جانب دیگری شاید در بزرگسالی چندان مهم نباشد ، اما

در کودکی تاثیر بسیار عمیقی در ذهن کودک گذاشته ، که همواره آن را باخود حمل می کند و با

مسائل زندگی بر اساس آن رفتار می کند .

در کودکی در روابطمان با دیگران و محیط  پیش نویس هایی برای ما ایجاد  می شود که ما بر

اساس آنها زندگی خود را تا بزرگسالی پیش می بریم . و ناخودآگاه خود را در معرض همان نوع

رابطه قرار می دهیم و خودمان بدون اینکه بدانیم خود را تنها تر ، ناتوان تر و… می کنیم.

دوست داشتن خود ، از کودکی تا بزرگسالی همراه ما هست و در تمام مراحل زندگی این نیاز وجود

دارد و تا ما به خود عشق نورزیم قدم هایمان دچار لغزش خواهد شد ، و هرگاه در زندگی  افت و خیز

هایی را احساس کردیم ، با دوست داشتن خود است که از آنها پیروز و فاتح بیرون خواهیم آمد.

پیشنهاد می کنیم در کارگاههای احساسات گمشده و دروغهای ذهنی و بزرگسالی در کودکی که

هر یک از جنبه های مختلف به این مسئله می پردازد شرکت کنید.

 

 

فداکاری یا سرکوب خود

مدال طلا

دست به سینه نشسته بود جلوم. از اون دست ژستهایی که:” من اینجام که هر چی میگم شما تایید کنی.” لبخند زنان نشستم: ” خوش

مشاهده
گاه تکبر نشان از ضعف های پنهان ماست

تکبر

«تکبر» داستانی دیگر از اتاق درمانگر چند سالی میشد که در کارگاههایم شرکت میکرد. برام جالب بود که در طی این چند سال، هنوز هم

مشاهده
اسب حیوان نجیبی است

اسب حیوان نجیبی است

فیلم اسب حیوان نجیبی است ، درباره یک مجرم فراری است که به مدت ۲۴ ساعت از زندان مرخصی گرفته و با پوشیدن لباس یک

مشاهده