لطفا عاشق بمانید نام کتابی جذاب در حوزه عشق است.

کتاب حاضر، برای عموم مردم ازجمله جوانان، نوجوانان و والدین توصیه می‌شود.

این کتاب می آموزد، شیوه برخورد با نوجوان و جوانی که عاشق شده است را بدانیم.

این کتاب به روش کیس محور موضوع عشق جوانی را مورد تحلیل قرار داده است.

شناخت والدین از راهکارهای درست در این موضوع بسیار می تواند کمک کننده باشد.

همکاران روانشناس و مشاور پس از مطالعه این کتاب به اطلاعات جامعی پیرامون درمان مراجعینی که در بحران‌های عشق به سر می‌برند، دست خواهند یافت.

 

فداکاری یا سرکوب خود

مدال طلا

دست به سینه نشسته بود جلوم. از اون دست ژستهایی که:” من اینجام که هر چی میگم شما تایید کنی.” لبخند زنان نشستم: ” خوش

مشاهده
گاه تکبر نشان از ضعف های پنهان ماست

تکبر

«تکبر» داستانی دیگر از اتاق درمانگر چند سالی میشد که در کارگاههایم شرکت میکرد. برام جالب بود که در طی این چند سال، هنوز هم

مشاهده
اسب حیوان نجیبی است

اسب حیوان نجیبی است

فیلم اسب حیوان نجیبی است ، درباره یک مجرم فراری است که به مدت ۲۴ ساعت از زندان مرخصی گرفته و با پوشیدن لباس یک

مشاهده