کتاب حاضر، برای عموم مردم ازجمله جوانان، نوجوانان و والدین توصیه می‌شود تا با آگاهی بیشتر، شیوه برخورد با نوجوان و جوانی که عاشق شده است را بدانند. مؤلف بیان می‌دارد که مطمئن هستم که پس از مطالعه این کتاب با نحوه عملکرد مشاوران در حل مشکلات افرادی که عاشق شده‌اند آشنا خواهید شد و هم اطلاعاتی پیرامون عشق به دست خواهید آورد. همکاران روانشناس و مشاور پس از مطالعه این کتاب به اطلاعات جامعی پیرامون درمان مراجعینی که در بحران‌های عشق به سر می‌برند، دست خواهند یافت.